تبلیغات
ترنم خیال - اعتماد به نفس اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ

 شما می توانید از عهده هر کاری برآیید به شرط آن که شدیداً خواستار آن باشید.

مردم عادی امید و آرزو دارند ؛ افراد متکی به نفس ، هدف و برنامه.

 عدم توانایی یا نداشتن شرایط مناسب نیست که مانع پیشرفت شماست ؛ مانع واقعی نداشتن اعتماد به نفس است.

 شما هیچ محدودیتی در توانایی انجام کار ندارید جز محدودیت هایی که خودتان در ذهنتان ایجاد می کنید.

 اعتماد به نفس یک عادت است . برای پرورش آن باید طوری عمل کنید که گویی اعتماد به نفسی را که خواستار آن هستید دارید.

 رؤیاهای بزرگ داشته باشید. فقط رؤیاهای بزرگ می توانند روحیه و ذهن شما را فعال نگه دارند.

 کلید اعتماد به نفس این است که ابتدا  تصمیم بگیرید چه می خواهید و سپس برای رسیدن به خواسته خود طوری عمل کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد.

 در درونِ جسارت ،  نبوغ  و قدرت سحرآمیزی نهفته است.

 واقع نگر باشید و آینده  ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید.

 آینده متعلق به کسانی است که خواستار آن هستند . از همین امروز تصمیم بگیرید هر چه را در زندگی آرزو دارید طلب کنید.

شما همیشه در این که چه کاری را بیشتر، چه کاری را کمتر و چه کاری را اصلاً انجام ندهید آزاد هستید. 13. انسان هایی که اعتماد به نفس دارند خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند. فقط خودشان را با بهترین کسی که می توانند باشند مقایسه می کنند.

 در هر بخشی از زندگی به عالی بودن فکر کنید و هرگز برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی کوتاهی نکنید.

هر کاری را که دوست دارید ، انجام دهید و با تمام وجود برای بهتر بودن در آن کار تلاش کنید  • آخرین ویرایش:-

This free script provided by
Website Abstraction

Put the text you want displayed here!!!

Up Down
<<< << < | > >> >>>
بهترین و زیباترین کدهای جاوا اسکریپت به همراه آزمایش آن کد

Enter your date of birth
Month Date Year HoursYou have been living for:
In months:
In weeks:
In days:
In hours:
In minutes:
In seconds:
In Milliseconds:
Your next birthday will be in:

Free JavaScripts provided
by
The JavaScript Source

اسم دختر اسم پسر 45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F VIEWASTEXT>