تبلیغات
ترنم خیال - جمله ای زیبا از ویکتور هوگو

زنده آنهایند که پیکار می کنند

آنان که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است

آن ها که از شیب تند سرنوشتی بلند بالا می روند

آن ها که اندیشمند به سوی هدفی عالی راه می سپارند و روز و شب پیوسته در خیال خویش ...

یا وظیفه ای مشخص دارند یا عشقی بزرگ


  • آخرین ویرایش:-

This free script provided by
Website Abstraction

Put the text you want displayed here!!!

Up Down
<<< << < | > >> >>>
بهترین و زیباترین کدهای جاوا اسکریپت به همراه آزمایش آن کد

Enter your date of birth
Month Date Year HoursYou have been living for:
In months:
In weeks:
In days:
In hours:
In minutes:
In seconds:
In Milliseconds:
Your next birthday will be in:

Free JavaScripts provided
by
The JavaScript Source

اسم دختر اسم پسر 45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F VIEWASTEXT>